Құжаттама

Техникалық паспорт
...
PDF паспорт

Құрғақ құрылыс қоспалары

...
PDF паспорт

«PLUS INDERMIX» гипстік фиништік бітеуіші

...
PDF паспорт

«INDERGIPS» құрғақ құрылыс қоспалары

Қауіпсіздік паспорты
...
PDF паспорт

«INDERMIX» қолмен жағылатын гипстік сылақтық қоспасы

...
PDF паспорт

«INDERGIPS» құрғақ құрылыс қоспалары

...
PDF паспорт

«PLUS INDERMIX» гипстік фиништік бітеуіші

Сапа паспорты
...
PDF сертификат

Орташа ұнтақталған гипстік-тұтқырғыш

...
PDF сертификат

Ұсақ ұнтақталған гипстік-тұтқырғыш

Сертификаттар
...
PDF сертификат

«INDERMIX» гипстік сылағына арналған сапа сертификаты

...
PDF сертификат

«INDERMIX» гипстік бітеуішіне арналған сапа сертификаты

...
PDF сертификат

Ұнтақтауға сәйкестік сертификаты

...
PDF сертификат

Тасқа сәйкестік сертификаты

...
PDF сертификат

Байланыстырғыштарға сәйкестік сертификаты